TH EN
A A A

กรมประมงไฟเขียวนำเข้ากุ้ง 2 หมื่นตัน/เดือน

10 มกราคม 2557   
                กรมประมงอนุญาตนำเข้ากุ้ง 20,000 ตันต่อเดือน โดยไม่จำกัดระยะเวลานำเข้า เพื่อแก้ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน โดยคาดว่าโรงงานแปรรูปกุ้งในประเทศจะนำเข้าเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน
                ทั้งนี้ กรมประมงได้ระบุข้อกำหนดหากจะนำเข้ากุ้งจากอินโดนีเซียว่าต้องเป็นกุ้งต้มเท่านั้น เนื่องจากอินโดนีเซียมีปัญหาโรค Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) ระบาดในกุ้งขาว ซึ่งทำให้ผลผลิตกุ้งในอินโดนีเซียลดลงถึงกว่า 50% และก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีการนำเข้ากุ้งจากอินโดนีเซีย
                ทั้งนี้ สำหรับปัญหาโรคตายด่วน (EMS หรือ AHPNS) ของกุ้ง สถานการณ์ของประเทศไทยเริ่มดีขึ้น เนื่องจากมีการปรับระบบการเลี้ยงในพื้นที่การระบาดของโรค ใช้จุลินทรีย์ฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งผู้เลี้ยงบางรายได้พักบ่อเพื่อให้ผ่านช่วงฤดูหนาว ซึ่งขณะนี้กรมประมงกำลังดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ผลผลิตกุ้งของปี 2557 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 400,000 ตัน
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?