TH EN
A A A

EU เตรียมนำผักตระกูลกะหล่ำของไทยออกจากรายการตรวจเข้ม

19 ธันวาคม 2556    4820 ครั้ง
                จากการประชุมของคณะกรรมการมาตรฐานห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมได้มีมติให้ถอดถอนสินค้าพืชและผักสดออกจากรายการสินค้าตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงตามรายการต่อไปนี้
                 - เฮเซลนัท จากอาเซอร์ไบจัน
                 - จันทน์เทศ ขิง และขมิ้น จากอินเดีย
                 - จันทน์เทศ จากอินโดนีเซีย
                 - ผักตระกูลกะหล่ำ (Brassica spp.) จากไทย
                การถอดถอนสินค้าพืชกลุ่มเสี่ยงจากรายการสินค้าตรวจเข้มดังกล่าว จะประกาศในกฎระเบียบที่แก้ไขภาคผนวก 1 ของระเบียบ Regulation (EC) No 669/2009 ว่าด้วยการเพิ่มระดับการควบคุมสินค้านำเข้าที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช ซึ่งถือเป็นการทบทวนครั้งที่ 14 ตั้งแต่การบังคับใช้กฎระเบียบ Regulation (EC) No 669/2009 โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
 
 
ที่มา : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?