TH EN
A A A

EU ปรับปรุงค่าปริมาณการตกค้างในอาหารสัตว์

18 ธันวาคม 2556   
                เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 1275/2013 ว่าด้วยการกำหนดค่าปริมาณการตกค้างสูงสุดที่อนุญาตให้พบได้ในอาหารสัตว์ ซึ่งได้แก่ สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว ไนไตรต์ น้ำมันระเหยจากมัสตาร์ด และการปนเปื้อนชิ้นส่วนจากพืช
                กฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 1275/2013 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลค่าปริมาณการตกค้างได้ที่ (คลิกเพื่อดาว์นโหลด )
 
 
ที่มา : มกอช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?