TH EN
A A A

มะกันรายงาน PED ระบาดในสุกรถึง 20 รัฐ

17 ธันวาคม 2556   
                เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้รายงานพบการระบาดของโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea: PED) ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส PEDv เพิ่มเติมในมลรัฐเนบราสกา ที่เป็นมลรัฐที่ผลิตสุกรมากเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐฯ ด้วยจำนวนสุกรกว่า 1.35 ล้านตัว ในกิจการเลี้ยงถึงกว่า 2,200 แห่ง ทำให้ในขณะนี้สหรัฐฯ มีการระบาดของโรคครอบคลุมพื้นที่ถึง 20 รัฐ โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา USDA ได้รับรายงานการระบาดของโรค PED ในสุกรกว่า 1,500 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งอาจมีปริมาณสุกรที่ติดเชื้อหลายพันตัว
               โรค PED เป็นโรคติดต่อในสุกรที่มีความรุนแรงสูง จากการศึกษาพบว่าอัตราการตายของลูกสุกรอยู่ที่ 50% จนถึงระดับ 100% การระบาดของโรค PED ที่ถือว่าเป็นครั้งแรกในสหรัฐฯ คาดว่าจะทำให้ปริมาณสุกรในตลาดสหรัฐฯ ลดลงเป็นอย่างมากตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิจนถึงช่วงฤดูร้อนของปีหน้า (ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2557)
 
 
ที่มา : Reuters   สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?