TH EN
A A A

จีนพบไข้หวัดนก H7N9 ระบาดในตลาดสัตว์ปีก

16 ธันวาคม 2556    4808 ครั้ง
                จีนพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในตลาดค้าสัตว์ปีกทางใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 โดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างจากตลาดค้าสัตว์ปีกในเสิ่นเจิ้น จากการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 70 ตัวอย่างในตลาดค้าสัตว์ปีก 13 แห่ง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้แจ้งเตือนแก่ประชาชนเรื่องความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนก H7N9 ทั้งนี้ทางการจีนได้ยืนยันการพบผู้ป่วยติดเชื้อ 3 รายล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ว่ามีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก 2 รายในฮ่องกงและ 1 รายในเจ้อเจียง จากรายงานมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 แล้วทั้งหมด 140 รายในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้น 87 ราย
 
 
ที่มา : The poultry site สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?