TH EN
A A A

จีนเตรียมนำเข้าสุกรจากโรมาเนีย

6 ธันวาคม 2556   
               จีนยืนยันเตรียมนำเข้าสุกรและโคจากโรมาเนีย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยจีนได้ลงนามข้อตกลงนำเข้า โค 500,000 ตัว และสุกรอีก 3 ล้านตัวในช่วงปีหน้า นอกจากนี้ ยังมีความต้องการเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะแกะ แต่จากปริมาณที่ลดลงของปศุสัตว์ตั้งแต่ 2544 จาก 2.8 ล้านตัวเหลือเพียง 1.2 ล้านตัว สหภาพการค้าอุตสาหกรรมอาหาร
                    โรมาเนียเกรงว่าจะไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของจีนได้ และได้เสนอแนวทางแก้ปัญหา คือ การร่วมทุนกับจีนในการทำฟาร์มปศุสัตว์หรือขยายฟาร์มขนาดเล็กโดยอาศัยเป็นกองทุนสหภาพยุโรป ปัจจุบันโรมาเนียส่งออกเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ไปยังประเทศกลุ่มอาหรับ
 
 
ที่มา : The pig site สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?