TH EN
A A A

ผู้เชี่ยวชาญอาเซียนถกแก้ปัญหาโรคกุ้งด้วยการปฏิบัติที่ดีเลิศ

29 พฤศจิกายน 2556   
                เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 คน จากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมการสัมมนาด้านโรคกุ้งในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อวางแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศเพื่อรับมือกับปัญหาโรคกุ้งในพื้นที่เพาะเลี้ยงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการวิเคราะห์หาเชื้อสาเหตุ มาตรการป้องกันการเกิดโรค และการเพิ่มปริมาณการผลิตให้พอเพียงต่อความต้องการบริโภค ซึ่งการปฏิบัติเหล่านี้จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของแต่ละประเทศจึงจะบรรลุผล
               ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ผลิตกุ้งส่งออกที่สำคัญของโลก โดยมีผู้ผลิตสำคัญคือ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ มีผลผลิตกุ้งที่สำคัญคือกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) และกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
 
 
ที่มา : TheFishSite สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?