TH EN
A A A

สเปนผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์

25 พฤศจิกายน 2556   

               
สเปนเดินหน้าเสนอร่างกฎหมายใหม่ปรับแก้ไขกฎระเบียบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบริโภค โดยกำหนดรายละเอียดสำหรับการดำเนินการตามกฎหมายชุมชน ที่อนุญาตให้ใช้วิธีการ hydrolysis สำหรับการเก็บรักษาชั่วคราวผลิตภัณฑ์สุกรบางชนิดที่ผลิตจากฟาร์มเป็น ทั้งนี้ (CA) รายละเอียดใหม่ ประกอบด้วย ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และการตรวจสอบโดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์  ต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำว่าปราศจากการกัดกร่อนและรั่วไหล และถูกออกแบบมาสำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากสัตว์ เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 

ที่มา : The Meat Site (25/11/56)

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?