TH EN
A A A

จีนหวั่นเมล็ดผักนอกทะลัก-กระทบภาคการผลิตในประเทศ

22 พฤศจิกายน 2556   
               
นักวิจัยและผู้ประกอบการในเทียนจิน ซึ่งเป็นเขตผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจีน ต่างแสดงความวิตกกังวลต่อการเข้าครองตลาดของเมล็ดพันธุ์ผักนำเข้าจากต่างประเทศ ที่แม้จะมีราคาแพงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตภายในประเทศหลายเท่า แต่ก็ให้ผลผลิตสูงกว่ามาก ทำให้สามารถยึดครองตลาดเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงในจีนได้ถึง 80% ตัวอย่างเช่น เมล็ดพันธุ์กะหล่ำดอกที่เคยจำหน่ายในราคาประมาณ 200 หยวนต่อกิโลกรัมเมื่อกว่าสิบปีที่แล้ว มีราคาเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับ 15,000-20,000 หยวนต่อกิโลกรัมในปัจจุบัน หรือเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ค้าขายออนไลน์เถาเป่า มีราคาสูงถึง 330 หยวนต่อกรัม ซึ่งแพงกว่าราคาทองคำในท้องตลาด ทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเฉพาะในส่วนของเมล็ดพันธุ์สูงถึง 1,200 หยวนต่อหมู่ (15 หมู่ = 10,000 ตารางเมตร) เทียบกับการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตในประเทศที่จะมีต้นทุนเพียง 20 หยวน กระนั้นเมล็ดพันธุ์นำเข้าจะให้ผลผลิตคิดเป็นรายได้สูงกว่าประมาณ 10,000-20,000 หยวน ซึ่งหากแนวโน้มการใช้เมล็ดพันธุ์ในจีนยังเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในประเทศได้ในอนาคต เนื่องจากปัจจัยสำคัญในการผลิตจะถูกควบคุมจากผู้ประกอบการต่างชาติ
                 ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่ค้นคว้าวิจัยเมล็ดพันธุ์ของจีนหลายแห่ง แม้จะได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากทางการ เทียบกับภาคเอกชนที่ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการอย่างเพียงพอ ทั้งหน่วยงานภาครัฐยังมีบุคลากรที่มีคุณภาพ แต่ก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาการค้นคว้าวิจัยเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีกปัญหาหนึ่งคือ การขโมยผลงานเมล็ดพันธุ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ดังนั้น อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของจีนจำเป็นต้องมีการพัฒนา ระดมเงินทุน ให้การสนับสนุนภาคเอกชน ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และเพิ่มการค้นคว้าวิจัยเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้น
 
 
 
ที่มา : FoodNavigator (22/11/56)
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?