TH EN
A A A

ญี่ปุ่นพิจารณาการปรับเพิ่มเพดานนำเข้าข้าวสหรัฐฯ

22 พฤศจิกายน 2556   

               
รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการพิจารณาเพื่อปรับเพิ่มเพดานการนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯ โดยหวังให้สหรัฐฯ ยอมรับความต้องการของญี่ปุ่นที่จะคงอัตราภาษีสำหรับข้าวส่วนเกินไว้ที่ 341 เยน (ประมาณ 110 บาท) ต่อกิโลกรัม จากที่ในปัจจุบันญี่ปุ่นใช้ระบบ minimum access rice ขององค์การการค้าโลก ที่จะงดเว้นการจัดเก็บภาษีสำหรับข้าวนำเข้าตามเพดานปริมาณรวม 770,000 ตันต่อปี

                 เพดานปริมาณการนำเข้าข้าวตามระบบ minimum access rice ของญี่ปุ่น แบ่งเป็นของสหรัฐฯ 360,000 ตัน ไทย 280,000 ตัน จีน 50,000 ตัน และออสเตรเลีย 60,000 ตัน ดังนั้น หากญี่ปุ่นต้องการปรับเพิ่มเพดานปริมาณการนำเข้าจากสหรัฐฯ โดยไม่เพิ่มปริมาณทั้งหมดของ minimum access rice จะทำให้ญี่ปุ่นต้องปรับลดเพดานการนำเข้าข้าวจากบางประเทศลง

                 ปัจจุบัน สินค้านำเข้าที่ญี่ปุ่นยืนยันจะคงภาษีแม้จะบรรลุข้อตกลง Trans Pacific Partnership (TPP) มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ ข้าว ข้าวสาลีและบาร์เลย์ เนื้อสุกรและเนื้อโค ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับให้ความหวาน เช่น น้ำตาล

 

ที่มา : Yomiuri Shimbun/JapanNews (22/11/56)

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?