TH EN
A A A

รัสเซียตรวจสอบฟาร์มสัตว์ปีกสหรัฐและแคนาดา

17 กรกฎาคม 2550   
<DIV><FONT face="Ms Sans Serif" size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรรัสเซียระบุว่าผู้ตรวจสอบด้านสัตว์แพทย์ของรัสเซียจะไปเยี่ยมฟาร์มสัตว์ปีกของสหรัฐและแคนาดา&nbsp; โดยมีผู้ตรวจสอบ 7 คนเยือนสหรัฐฯ เป็นเวลา 20 วัน ขณะเดียกันก็มีการจัดส่ง&nbsp; mission ไปแคนาดา 20 วันเช่นกัน โดยในเดือนกุมภาพันธ์รัสเซียขอให้สหรัฐฯ จัดกำหนดการสำหรับการเดินทางมาในเดือนกรกฎาคม&nbsp; หลังจากมีการตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและทำให้มีการระงับการส่งออกจากฟาร์มสหรัฐฯ หลายแห่ง </FONT><FONT face="Ms Sans Serif" size=2>รัสเซียเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่สัตว์ปีกของสหรัฐฯ&nbsp; โดยนำเข้าไก่และไก่งวง 748,576 ตันมูลค่า 461.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี 2549 โดยส่วนใหญ่เป็นไก่คือ 737,127 ตันมูลค่า 443.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</FONT></DIV>
<DIV><FONT face="Ms Sans Serif" size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=right><FONT face="Ms Sans Serif" size=2>ที่มา&nbsp; :&nbsp; World&nbsp; poultry</FONT></DIV>

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?