TH EN
A A A

มาเลเซียนำเข้าเนื้อวัวเพิ่มขึ้น

13 พฤศจิกายน 2556   

               
จากการวิเคราะห์ของบริษัท meat & livestock Australia limited พบว่า ปริมาณเนื้อวัว 84,118 ตัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 18% สืบเนื่องจากศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ส่งออกอินเดียและออสเตรเลียที่เพิ่มมากขึ้น โดยเนื้อวัวของอินเดียที่จำหน่ายในมาเลเซียมากถึง 80% หรือ 67,240 ตัน คิดเป็น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ทั้งนี้จากการขยายตัวของผู้ค้าปลีกและร้านอาหาร ส่งผลให้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีมูลค่าการนำเข้าเนื้อวัวเพิ่มขึ้น 30 %


ที่มา : The Meat Site สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?