TH EN
A A A

สหรัฐฯ ชูถั่วเหลืองหมักเป็นแหล่งโปรตีนอาหารสัตว์ชนิดใหม่

12 พฤศจิกายน 2556   

               
ถั่วเหลืองป่นที่ผ่านการหมักด้วยเชื้อ Aspergillus oryzae และ Lactobacillus subtilis อาจก้าวมาเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับสัตว์ชนิดใหม่ หลังนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งอิลลินอยส์กำลังศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าพลังงานจากการบริโภคและองค์ประกอบโปรตีนของวัตถุดิบชนิดนี้ โดยก่อนหน้านี้ถั่วเหลืองป่นที่ผ่านการหมักถูกพบว่ามีองค์ประกอบ anti-nutritional factor หรือสารต้านโภชนะที่มีผลต่อการลดหรือต้านคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในปริมาณที่ลดลง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของสัตว์โดยเฉพาะสัตว์วัยอ่อน

                ทั้งนี้ กระบวนการหมักจากเชื้อทั้งสองชนิดจะกำจัดน้ำตาลและโอลิโกแซกคาไรด์ออก โดยจะเหลือองค์ประกอบที่เป็นเส้นใยในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ลดการสูญเสียของพลังงานที่ได้รับจากอาหาร ทำให้การได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนจากถั่วเหลืองป่นที่ผ่านการหมักจะเทียบเท่าหรือดีกว่าถั่วเหลืองป่นธรรมดา ในการนี้ผู้วิจัยได้ให้ความเห็นว่า การใช้ถั่วเหลืองป่นที่ผ่านการหมักผสมในอาหารแทนการใช้ปลาป่น จะไม่ก่อให้เกิดผลทางลบต่อค่าปริมาณพลังงานที่ได้รับจากอาหารหรือปริมาณกรดอะมิโนที่ย่อยได้

 

ที่มา : AllAboutFeed (12/11/56)

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?