TH EN
A A A

สิงคโปร์ยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อไก่แช่แข็งจากไทย

28 ตุลาคม 2556   

               
สิงคโปร์ได้ประกาศยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อไก่แช่แข็งจากไทย ในการประชุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดระหว่างสิงคโปร์กับไทย (STEER) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยกล่าวว่า การยกเลิกการห้ามนำเข้าดังกล่าว จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการของไทย ที่จะสามารถขยายการส่งออกไปยังตลาดสิงคโปร์ที่ถือเป็นตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ที่มีศักยภาพสูง

                ก่อนหน้านี้ สิงคโปร์ได้ยุติการนำเข้าไก่แช่แข็งและไก่แปรรูปจากไทยจากสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก แต่จากความพยายามในการยกระดับมาตรฐานทางสุขอนามัยของไทย ทำให้นอกจากผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แล้ว สิงคโปร์ยังเตรียมที่จะอนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งจากประเทศไทยอีกด้วย โดยไทยได้เชิญชวนนักลงทุนสิงคโปร์ให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปสุกรในไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกไปยังประเทศที่สาม

 

ที่มา : ThePoultrySite (28/10/56)

 

 

 

 

 

 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?