TH EN
A A A

USDA ขู่สั่งปิดฟาร์มเลี้ยงไก่ 3 แห่งหลังพบการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella

15 ตุลาคม 2556    4813 ครั้ง
               
U.S. Department of Agriculture (USDA) เตือนบริษัท Foster Farms ว่าจะสั่งปิดโรงงาน 3 แห่ง ในแคลิฟอร์เนียหลังพบการระบาดของเชื้อ Salmonella ในเนื้อสัตว์ปีกดิบ โดยเห็นว่าบริษัท Foster Farms ไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางอาหาร โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคได้ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดตั้งแต่เดือนมีนาคม มีผู้ป่วยอย่างน้อย 280 ราย ใน 17 รัฐ และไม่ต่ำกว่า 40% ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ USDA ได้ให้เวลา 3 วันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มิฉะนั้นจะทำการถอนใบอนุญาต จากรายงานการสุ่มตรวจตัวอย่างไก่ ของโรงงาน 2 แห่งในเมือง Fresno และ 1 แห่งในเมือง Liveingston เมื่อเดือนกันยายน พบการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ที่ 25% และ 27% ตามลำดับ แต่จากข้อกำหนดของ USDA ไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเรียกสินค้าคืนสินค้า และ บริษัทก็ไม่ได้ดำเนินการเรียกคืนสินค้าแต่อย่างใด ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Safeway ได้มีการติดชื่อ “Foster Farms” บนบรรจุภัณฑ์สินค้าในตู้แช่ โดยสินค้าที่สงสัยว่าอาจจะมีการปนเปื้อนส่วนใหญ่จะส่งไปที่ Oregon Washington และ California ซึ่งมีมากกว่า 200 บรรจุภัณฑ์

 
ที่มา : Oregonlive สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?