TH EN
A A A

อียูบูมนำเข้าแกะ

11 กรกฎาคม 2550   
            
จากข้อมูลของกรรมาธิการปศุสัตว์และเนื้อสหราชอาณาจักรระบุว่า ช่วง  3 เดือนแรกของปีนี้ สหภาพยุโรปนำเข้าเนื้อแกะแช่เย็น/แช่แข็ง 66,500 ตันจากประเทศนอกสหภาพยุโรป  เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 22% โดยนำเข้าจากนิวซีแลนด์เพิ่ม 12,000 ตันโดยประเทศที่นำเข้าเพิ่มคือ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมัน
จากโควตาทั้งหมดของสหภาพยุโรปในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ 62% เป็นของนิวซีแลนด์  
 
ที่มา  :  Meatnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?