TH EN
A A A

คณะกรรมาธิการของสหราชอาณาจักรเรียกร้องมาตรการสวัสดิภาพสัตว์ที่จริงจัง

11 ตุลาคม 2556   

                รายงานคณะกรรมาธิการสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม ของสหราชอาณาจักรเสนอแนะให้ใช้ การตรวจประเมินการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ที่จริงจังมากขึ้นพร้อมแนะนำให้มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของมาตรฐานด้านสวัสดิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆของมาตรฐานต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้หลักฐานการแจ้งเตือน แต่เป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าจากรายงาน ในขณะที่หน่วยงานรัฐได้ลดการตรวจสอบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ผลิต ภาคเอกชนกลับพยายามเพิ่มมาตรการตรวจสอบ ทั้งนี้เห็นว่าการตรวจประเมินที่หลากหลายและซ้ำๆเป็นความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูง สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


ที่มา : The Pig Site  สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?