TH EN
A A A

จีนเตรียมเพิ่มการนำเข้าข้าวในปีหน้าอีก 10 %

2 ตุลาคม 2556   

                สภาข้าวระหว่างประเทศหรือไอจีซี ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การนำเข้าข้าวของจีนขึ้นอีก 10 % เป็น 2.2 ล้านตัน เนื่องมาจากผลผลิตภายในประเทศต่ำและมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้จีนนำเข้าข้าวมากกว่า 2 ล้านตันเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยปีที่แล้วจีนนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 4 เท่า เนื่องมาจากข้าวในประเทศมีราคาสูงขึ้นมากกว่าข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคข้าวคุณภาพต่ำที่นำเข้าจากเวียดนาม เช่น ข้าวหัก 25 % ราคาประมาณ 360 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวจีนอยู่ที่ 500 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งไทยเป็นอีกประเทศที่หวังเจาะตลาดข้าวในจีน โดยราคาข้าวขาว 5 % ของไทยลดลง 12% ราคาอยู่ที่ 425 ดอลลาร์ต่อตัน จากราคาที่ลดลงนี้อาจจะส่งผลให้จีนซื้อข้าวจากไทยที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?