TH EN
A A A

รัสเซียส่ง mission ตรวจสอบสินค้าประมงเวียดนาม

10 กรกฎาคม 2550    4831 ครั้ง
             กระทรวงเกษตรรัสเซียจะส่งคณะผู้แทนมาเยือนเวียดนามตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคมเพื่อตรวจสอบท่าเรือ ตลาดค้าสัตว์น้ำ  ฟาร์มเพาะเลี้ยง โรงงานแปรรูปในเวียดนามเพื่อออก license ส่งออกให้ 
            หลังจากที่คณะตรวจสอบได้มาเยือนเมื่อเมษายนที่แล้ว รัสเซียได้กำหนดว่าเฉพาะโรงงานที่ได้รับใบรับรองจาก VPSS กระทรวงเกษตรในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและอนามัยจึงจะได้รับ  license ในการส่งสินค้าประมงไปรัสเซีย และกลายเป็นประเทศต้องห้ามส่งออกสินค้าประมงไปรัสเซียนับตั้งแต่เดือนเมษายนเนื่องจากฝ่าฝืนด้านความปลอดภัยอาหาร
สินค้าประมงเวียดนามได้ขยายตัวเป็นปรากฎการณ์ในตลาดรัสเซียในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อกำหนดที่เข้มงวดของรัสเซียขณะนี้ทำให้ผู้ประกอบการเวียดนามเกรงว่าการส่งออกของเวียดนามไปรัสเซียจะตกต่ำลงอย่างมาก
 
ที่มา  :  Vietnamnet

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?