TH EN
A A A

สหรัฐฯ พบหญ้าอัลฟัลฟาปนเปื้อน GMO

24 กันยายน 2556   
                เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน 2556 หญ้าอัลฟัลฟ่าที่ปลูกในรัฐวอชิงตัน ถูกพบว่าปนเปื้อนชิ้นส่วนยีนต้านทานสารกำจัดศัตรูพืข ถือเป็นการพบการปนเปื้อนการตัดต่อพันธุกรรมในพืชปลูกเป็นครั้งที่ 2 ในสหรัฐฯ นับตั้งแต่การพบข้าวสาลีปนเปื้อนยีนต้านทานสารกำจัดศัตรูพืช ซึ่งส่งผลให้ประเทศคู่ค้าเช่น ญี่ปุ่น และเกาหลี ระงับการนำเข้าข้าวสาลีจากสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว
                
อัลฟัลฟ่าถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 1.25 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท) เพื่อใช้เป็นพืชอาหารแก่โคนมที่ผลิตด้วยวิธีอินทรีย์ ทำให้การตรวจพบการปนเปื้อนครั้งนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการจำหน่ายพืชดังกล่าว
               
อนึ่ง อัลฟัลฟ่าสายพันธุ์ที่มียีนต้านทานสารกำจัดศัตรูพืช Roundup-Ready ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ให้สามารถปลูกได้อย่างไม่มีข้อจำกัด แม้ก่อนหน้านั้นจะมีทั้งการฟ้องร้องและวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากก็ตาม โดยเฉพาะในประเด็นที่อัลฟัลฟ่านั้นเป็นพืชยืนต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนตกค้างในดินได้นานถึง 3-6 ปี ไปจนถึงการปนเปื้อนออกสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้แมลงผสมเกสร เช่น ผึ้ง ยังสามารถทำให้เกิดการแพร่กระจายของชิ้นส่วนพืชตัดต่อพันธุกรรมเหล่านี้ข้ามสายพันธุ์ โดยเฉพาะไปสู่อัลฟัลฟ่าในธรรมชาติ
 
 
 
ที่มา : AllAboutFeed สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?