TH EN
A A A

อินโดฯ เตรียมเปลี่ยนแปลงมาตรการโควต้านำเข้าโคมีชีวิต

19 กันยายน 2556    4807 ครั้ง

                รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมเปลี่ยนแปลงมาตรการโควต้าการนำเข้าปศุสัตว์ (โค) มีชีวิต จากเดิมเป็นระบบโควต้าซึ่งใช้ราคาเนื้อโคในประเทศเป็นเกณฑ์กำหนดเพื่อควบคุมการนำเข้า โดยมาตรการที่ปรับปรุงใหม่นั้นส่งสัญญาณว่าภาครัฐต้องการปกป้องเสถียรภาพของราคาอาหารในประเทศ และทางรัฐบาลได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับราคาจำหน่ายเนื้อโคไว้ที่ 76,000 รูเปีย (ประมาณ 235 บาท) ต่อกิโลกรัม และจะประเมินเกณฑ์ขั้นต่ำดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ โดยภาคอุตสาหกรรมส่งออกของออสเตรเลียกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าทางการของอินโดนีเซียจะประกาศยกเลิกการใช้โควต้านำเข้าอย่างเป็นทางการเมื่อใด

                 ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียแถลงว่า มาตรการโควต้าดังกล่าวจะถูกใช้เป็นมาตรการชั่วคราว ส่วนนโยบายระยะยาวสำหรับการเพิ่มผลผลิตเนื้อโคภายในประเทศจะถูกนำมาใช้ต่อไป

 

ที่มา : TheBeefSite สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?