TH EN
A A A

ออสเตรเลียผู้ส่งออกเนื้อวัวและเนื้อแกะรายใหญ่ที่สุดของจีน

3 กันยายน 2556    4888 ครั้ง
                จีนนำเข้าเนื้อวัวจากต่างประเทศ ในช่วงเดือนกรกฎาคม เป็นจำนวน 26,183 ตัน และปริมาณการนำเข้าใน 7 เดือนแรกของปี 2556 สูงถึง 152,196 ตัน โดยออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดที่ 13,452 ตัน รองลงมาคืออุรุกวัยที่ 7,078 ตันและ นิวซีแลนด์ที่ 3,679 ตัน ตามลำดับ ซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของเนื้อวัวจากออสเตรเลียในปี 2556 สูงขึ้นถึง 51% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้วอยู่ที่ 29 % นอกจากนี้จีนได้นำเข้าเนื้อแกะในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 อยู่ที่ 13,371 ตัน ออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ถึง 8,525 ตัน มีส่วนแบ่งการตลาดถึง 64% ในช่วงกรกฎาคม 2556 จีนนำเข้าเนื้อวัวและเนื้อแกะจากออสเตรเลียเป็นจำนวน 21,977 ตัน เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว
 

ที่มา : The meat site สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?