TH EN
A A A

จีนพบไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N7

3 กันยายน 2556   

                นักวิจัยจาก University of Hong Kong พบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N7 จากการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในท้องตลาดเพื่อตรวจหาการติดเชื้อสายพันธุ์ H7N9 ที่คร่าชีวิตผู้คนถึง 45 คนเมื่อช่วงต้นปี ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการพบว่าเชื้อสายพันธุ์ที่ค้นพบใหม่นี้สามารถก่อให้เกิดภาวะปอดบวม (pneumonia) อย่างรุนแรงในสัตว์ทดลองประเภทเฟอเร็ต ที่นิยมใช้เป็นตัวอย่างทดลองเทียบเคียงกับมนุษย์ในงานวิจัยด้านไข้หวัด

                ทั้งนี้ ผู้วิจัยรายงานว่า เชื้อไวรัสชนิดนี้อาจจะแพร่จากเป็ดไปสู่ไก่ และเกิดการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์ได้ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในระยะยาวเพื่อเฝ้าระวังหากเกิดเชื้อไวรัสสายพันธู์ใหม่ ไปจนถึงการแพร่ระบาดข้ามสายพันธุ์

 

ที่มา : Xinhua/Globaltimes สรุปโดย : มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?