TH EN
A A A

ญี่ปุ่นประกาศเพิ่มเติมค่า MRL สารเคมีทางการเกษตร จากการประชุมครั้งที่ 168

3 กันยายน 2556   

                กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (MHLW) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง และสารปรุงแต่งตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 168 (The 168 th Conference for Promotion of Food Import Facilitation) มีสาระสำคัญดังนี้

                1. ปรับปรุงและเพิ่มเติมค่าตกค้างสารกำจัดศัตรูพืช Bifenazate Difenoconazole และ Tebuconazole ในอาหาร
                2. เตรียมการอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร  Polyvinylpyrrolidone
                3. ปรับปรุงรายละเอียดของข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำแร่ ข้อกำหนดด้านวัตถุดิบน้ำที่ใช้สำหรับการผลิตเครื่องดื่ม และปรับปรุงข้อกำหนดด้านโลหะหนักปนเปื้อน (แคดเมียม และดีบุก)

                ดาวน์โหลดเอกสารแนบ ที่นี่

 

ที่มา : มกอช./สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว สรุปโดย : มกอช.

 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?