TH EN
A A A

เกาหลีใต้เพิ่มมาตรการเข้ม พร้อมรับมือไข้หวัดนก

23 สิงหาคม 2556   

                กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA) ของเกาหลีใต้ เพิ่มมาตรการตรวจเข้มสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ในประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประกาศเป็นประเทศที่ปลอดจากโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) จากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ในปี 2557 โดยมีมาตรการตรวจสอบได้แก่

                 1. รณรงค์ให้ภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีกปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนรถขนส่งสัตว์ปีกที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าในปัจจุบันมีเพียง 63% หรือ 41,000 คัน ที่จดทะเบียนกับ MAFRA จากจำนวนที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั้งหมด 65,000 คัน

                 2. มาตรการตรวจสอบทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลส่วนท้องถิ่นทั้งระดับเมืองและจังหวัด และหน่วยงานกำกับดูแลส่วนกลาง โดยส่วนกลางจะเป็นความร่วมมือระหว่าง MAFRA และหน่วยงานตรวจสอบกักกันพืชและสัตว์จำนวน 9 แห่ง สำหรับส่วนท้องถิ่นก็จะจัดทำแผนและดำเนินการตรวจสอบโดยหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่หรือเขตเมือง

                 3. ข้อกำหนดในการควบคุมด้านสุขอนามัยสัตว์ครอบคลุมการฆ่าเชื้อ การควบคุมในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและการเข้าออกของยานพาหนะ การตรวจสอบสถานะการให้วัคซีนป้องกันโรค FMD และการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยสัตว์ให้แก่แรงงานต่างด้าว

               ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบของเกาหลีใต้ ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบการตรวจสอบด้านสุขอนามัยสัตว์ มีโทษปรับสูงสุดถึง 5 ล้านวอน (ประมาณ 150,000 บาท)

 

ที่มา : ThePoultrySite สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?