TH EN
A A A

จีนทุ่มงบปฏิรูปเกษตร หนุนเครือข่ายผู้ผลิต 8 มณฑล

22 สิงหาคม 2556   

                เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 กระทรวงการคลังของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณ 500 ล้านหยวน (ประมาณ 2,500 ล้านบาท) เพื่อปฏิรูประบบการเกษตรในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตขนาดใหญ่ สนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนการผลิต สหกรณ์การเกษตร ไปจนถึงอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรด้วย โดยงบประมาณดังกล่าวจะจัดสรรผ่าน 8 มณฑลที่สำคัญ รวมทั้ง เจียงซู อันฮุย ซานตง (กวางตุ้ง) และหูหนาน

                 ทั้งนี้ การปฏิรูปการเกษตรสมัยใหม่ จัดเป็นภารกิจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

 

ที่มา : Xinhua/GlobalTimes สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?