TH EN
A A A

ยืนยันพบเชื้อไข้หวัดนกในฝรั่งเศส

9 กรกฎาคม 2550   
              กระทรวงเกษตรฝรั่งเศสยืนยันว่าหงส์ 3 ตัวทางตะวันออกของฝรั่งเศสตายเพราะเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบปี   และประกาศการปรับระดับมาตรการจากระดับ “ปานกลาง.”เป็นระดับ “สูง”  ซึ่งหมายถึง นกและสัตว์ปีกทุกประเภทต้องอยู่ในกรงหรือตาข่ายเพื่อป้องกันการติดต่อกับนกป่า ห้ามมีการรวบรวมนกและการแข่งขันนกพิราบโดยเด็ดขาด
 
 
ที่มา  : World Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?