TH EN
A A A

มกอช. เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหาการส่งออกรังนกจากไทยไปจีน

9 สิงหาคม 2556   

               
ด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกประกาศห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์รังนกจากประเทศต่างๆ ตั้งแต่ต้นปี 2555 จากสาเหตุพบสารไนไตรท์ตกค้างเกินมาตรฐานในรังนกนำเข้าจากมาเลเซีย ส่งผลให้รังนกจากทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยไม่สามารถส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้นั้น ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ได้แก้ไขปัญหาและได้ข้อยุติในการเจรจาร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดกักกันในการส่งออกรังนกจากไทยไปจีนกับกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) แล้วนั้น

                 มกอช. จึงขอเชิญผู้ประกอบการรังนกถ้ำที่จะส่งออกรังนกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบในการให้สัมปทานรังนกในถ้ำในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการตามข้อกำหนดในพิธีสารข้างต้น เช่น การขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ การกรอกข้อมูลเพื่อยื่นความประสงค์ส่งออกไปยังจีน การปรับปรุงแหล่งรวบรวมรังนกให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุม 351 ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ทั้งนี้ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2556

                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทประภา กลุ่มเอเชีย 2 กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มกอช. โทร. 0-2561-2277 ต่อ 1322

 

ที่มา : มกอช. (2 ส.ค.56)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?