TH EN
A A A

ไอร์แลนด์เจาะตลาดผลิตภัณฑ์นมในจีน

24 กรกฎาคม 2556   

              

ไอร์แลนด์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงและนับเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมที่ดีที่สุดให้แก่กลุ่มประเทศ EU ได้เตรียมขยายตลาดสู่ประเทศจีน ด้วยกำลังการผลิตน้ำนมปีละ 5.5 ล้านลิตรต่อปี ประกอบกับศักยภาพในการผลิตภัณฑ์นมที่หลากหลาย ทั้งนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในไอร์แลนด์ให้ความเห็นว่า จีนเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมหาศาลและมีอัตราการดื่มนมเพิ่มขึ้นอย่างเนื่อง จึงหวังว่าจีนจะเป็นตลาดสำคัญที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมจากไอร์แลนด์เป็นจำนวนมาก

                ก่อนหน้านี้ ปริมาณการผลิตนมของไอร์แลนด์จะถูกกำหนดโควตาโดย EU เช่นเดียวกับประเทศสมาชิกอื่นๆ โดยมาตรการนี้กำลังจะสิ้นสุดลงในปี 2558 ซึ่งส่งผลให้ไอร์แลนด์สามารถขยายการผลิตน้ำนมและสามารถขยายตลาดการส่งออกเพิ่มมากขึ้น โดยไอร์แลนด์ตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตจากเดิมถึงร้อยละ 50

 

ที่มา : 20130717 (24 ก.ค.56)

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?