TH EN
A A A

สรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกในยุโรป

6 กรกฎาคม 2550    4836 ครั้ง
              ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2550 พบการระบาดของไข้หวัดนกน้อยกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2549 โดยพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ร้ายแรง (H5N1) ใน 4 ประเทศ คือ ฮังการี อังกฤษ เช็ก และเยอรมนี
สถิติการพบเชื้อไข้หวัดนกในยุโรปในช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2550 สรุปได้ดังนี้
1. พบเชื้อ H5N1 ในฟาร์มห่านในฮังการี (24 ม.ค.) และฟาร์มไก่งวงในอังกฤษ (2 ก.พ.)
2. พบเชื้อ H7N2 และ H7N3 ใน Wales และอิตาลี ในช่วงปลายเดือน พ.ค.
3. พบเชื้อ H5N1 ในฟาร์มไก่งวงในสาธารณรัฐเช็ก (21 มิ.ย.)
4. พบเชื้อ H5N1 ในหงส์และเป็ดป่าในเมือง Nuremberg ทางใต้ของเยอรมนี (24 มิ.ย.)
ในทุกกรณีที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการต่อต้านการระบาดของโรคอย่างได้ผลโดยการ กำหนดพื้นที่ป้องกัน (รัศมี 3 กม. จากจุดพบเชื้อ) และพื้นที่เฝ้าระวัง (รัศมี 10 กม. จากจุดพบเชื้อ) ในพื้นที่ดังกล่าวห้ามการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก ซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้ควบคุมการระบาดของโรคอย่างได้ผล นอกจากนี้ ได้มีการตรวจนกป่าจำนวน 20,000 ตัวในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2550 ซึ่งไม่พบเชื้อไข้หวัดนกแต่อย่างใด
              ขณะนี้ European Food Safety Authority (EFSA) กำลังสรุปข้อชี้แนะทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้วัคซีนป้องกันในสัตว์ และจะมีการนำเสนอรายการการเตรียมรับมือการระบาดของโรคอีกครั้งหนึ่งในเดือน ธ.ค. ศกนี้
 
ที่มา  : คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?