TH EN
A A A

สหรัฐฯ รื้อฟื้นโรงเชือดม้าในประเทศ

5 กรกฎาคม 2556   
                เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)ได้อนุญาตให้โรงเชือดในรัฐนิวเม็กซิโกที่เดิมเป็นโรงเชือดวัวสามารถปรับใช้สถานที่และอุปกรณ์เดิมเพื่อเชือดม้าได้ ซึ่งถือเป็นโรงงานแรกที่ผ่านการอนุญาตนับตั้งแต่สภาคองเกรสสั่งระงับการเชือดม้าตั้งแต่ปี 2549 ทว่าโรงงานดังกล่าวจะยังไม่สามารถเปิดดำเนินการได้จนกว่าจะผ่านขั้นตอนการเข้าตรวจประเมินสถานที่ประกอบการจาก USDA และมีแนวโน้มว่าโรงเชือดม้าในรัฐไอโอวาและรัฐมิสซูรีอาจได้รับอนุญาตเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้เช่นกัน
 
                อนึ่ง ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการเข้าตรวจประเมินโรงเชือดที่แน่นอน เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ตัดงบสนับสนุนการตรวจประเมินโรงเชือดม้าในปีงบประมาณ 2557
 
 
 
ที่มา : FoodSafetyNews (5 ก.ค.56)
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?