TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรเตรียมใช้ฉลาก

24 มิถุนายน 2556   
               
รัฐบาลของสหราชอาณาจักรอนุมัติการใช้ข้อกำหนดการติดฉลาก Traffic Light Labeling หรือการติดฉลากไฟสัญญาณจราจร ซึ่งเป็นข้อกำหนดภาคสมัครใจที่ให้ระบุปริมาณสารอาหารควบคู่ไปกับรหัสสีแดง-เหลือง-เขียว เพื่อแสดงปริมาณสารอาหารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ ไขมัน เกลือ น้ำตาล และพลังงาน (แคลอรี) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และป้องกันความสับสนจากฉลากอาหารที่มีหลายรูปแบบ
                ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทั้งกลุ่มผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย เช่น ห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ยังคงมีผู้ประกอบการบางราย เช่น Cadbury และ CocaCola ออกมาประกาศว่าจะไม่ใช้ฉลากตามลักษณะในข้อกำหนดใหม่ โดยยืนยันจะยังใช้ระบบ Guideline Daily Amount (GDA) หรือปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน โดยให้เหตุผลว่าการติดฉลากตามข้อกำหนดใหม่อาจสร้างความสับสนให้แก่ผู้บริโภค
 
 
 
ที่มา : TheMeatSite (24 มิ.ย.56)
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?