TH EN
A A A

มกอช. จัดสัมมนาเรื่อง สถานการณ์และกฎระเบียบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของประเทศญี่ปุ่น

24 มิถุนายน 2556   


                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีกำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “สถานการณ์และกฎระเบียบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของประเทศญี่ปุ่น” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกฎระเบียบการนำเข้า โอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในประเทศญี่ปุ่น ให้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น (Mr. Seizo Takahashi, Managing Director, Key Research Net Cooperation, Advisor to Health Food Research Study Project) ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว และ ผู้แทน มกอช.จึงขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ดาวน์โหลดเอกสาร
   http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_14-06-56_01.pdf  กำหนดการสัมมนา
   http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_14-06-56_02.pdf  แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
   http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_14-06-56_03.pdf  แผนที่โรงแรม

 

ที่มา : มกอช.

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?