TH EN
A A A

ไต้หวันเปิดตลาดให้เนื้อแคนาดาอีกครั้งแล้ว

4 กรกฎาคม 2550   
             ไต้หวันรื้อฟื้นการนำเข้าเนื้อวัวแคนาดาหลังจากระงับการนำเข้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2546 เนื่องจากปัญหาวัวบ้า โดยอนุญาตให้นำเข้าเนื้อจากวัวอายุต่ำกว่า 30 เดือน 
ในปี 2545 ก่อนที่จะถูกระงับการนำเข้า ไต้หวันเป็นตลาดอันดับ 5 ของเนื้อวัวแคนาดา มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์แคนาดา
             ในเดือนพฤษภาคม 2550 องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ประกาศอย่างเป็นทางการกำหนดให้แคนาดาเป็นประเทศที่สามารถควบคุมความเสี่ยงจากเชื้อวัวบ้าได้ (Controlled BSE Risk country) โดยมีมาตรการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาและกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพ
 
ที่มา : Meatnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?