TH EN
A A A

สหรัฐฯ ยืนยันการพบข้าวสาลี GMO เพียงครั้งเดียว ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาด

20 มิถุนายน 2556    4803 ครั้ง

               
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ให้สัมภาษณ์กรณีการสำรวจพบข้าวสาลีดัดแปลงพันธุกรรมในแปลงปลูกของมลรัฐโอเรกอนช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมาว่าจะไม่เป็นเหตุการณ์ที่อุบัติซ้ำ เนื่องจากเป็นการพบจำนวนเล็กน้อยในตัวอย่างข้าวสาลีจากพื้นที่ไร่เดียวใน 1 ฟาร์มเท่านั้น (single field in single farm) โดยผลการตรวจสอบถึงขณะนี้ ยังไม่พบการปนเปื้อนข้าวสาลีดัดแปลงพันธุกรรมในท้องตลาดแต่อย่างใด  นอกจากนี้ ข้าวสาลีดังกล่าวซึ่งถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้มีความต้านทานต่อสารกำจัดศัตรูพืช Glyphosate นั้น ได้รับการยืนยันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคหรือความปลอดภัยอาหาร และยังมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับข้าวสาลีที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมในท้องตลาด

                ทั้งนี้ USDA ได้เผยขั้นตอนการตรวจสอบทางชีวโมเลกุลของตัวอย่างข้าวสาลีเพื่อยืนยันลักษณะการดัดแปลงพันธุกรรมของทางหน่วยงานว่า วิธีการดังกล่าวสามารถตรวจสอบการปนเปื้อนยีนต้านทานถึงระดับ 1 ต่อ 200 เมล็ด ซึ่งทาง USDA จะนำวิธีการตรวจนี้ไปใช้กรณีที่ประเทศคู่ค้าต้องการให้ตรวจสอบผลผลิตจากสหรัฐฯ เพิ่มเติม

                อนึ่ง ในขณะนี้ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ต่างมีนโยบายชะลอการนำเข้าข้าวสาลี white wheat จากสหรัฐฯ เนื่องจากการพบข้าวสาลีดัดแปลงพันธุกรรมดังกล่าวด้วย โดยจะศึกษาข้อมูลของสหรัฐฯ เพื่อรวบรวมไว้พิจารณาในกรณีต้องออกมาตรการเพิ่มเติมในอนาคต

 

ที่มา : FoodSafetyNews (20 มิ.ย.56)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?