TH EN
A A A

รัสเซีย: พบโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (ASF) ในพื้นที่เดิมที่เคยระบาดเมื่อปี 2555

19 มิถุนายน 2556   

               
หน่วยงานเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ Rosselkhoznadzor ของรัสเซีย รายงานพบการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (African Swine Fever: ASF) 2 ครั้ง ในพื้นที่เขตการปกครอง Rostov บริเวณภาคกลางฝั่งทวีปยุโรปของรัสเซีย ในเขต Sholokhov เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ทำให้มีสุกรตาย 20 ตัว และอีกครั้งในเขต Verhnedonski ทำให้ต้องทำลายสุกรรวมทั้งสิ้น 223 ตัว ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากตำแหน่งที่พบสุกรติดเชื้อ โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 Rosselkhoznadzor เคยรายงานว่าพบการระบาดของโรค ASF ในเขตการปกครอง Rostov เช่นกัน ทำให้ต้องทำลายสุกรทั้งหมด 1,150 ตัว

                โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันเป็นโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส สามารถติดต่อสุกรบ้านและสุกรป่า สุกรที่เป็นโรคอาจมีอาการคล้ายคลึงกับโรคอหิวาต์สุกร (Classical Swine Fever) โดยอาการของโรคมีทั้งแบบเฉียบพลันที่ทำให้สุกรแท้งลูก มีไข้ น้ำหนักลด เป็นผื่นและจ้ำเลือดบนผิวหนังและอวัยวะภายใน และตาย ไปจนถึงทำให้สุกรที่ติดเชื้อสายพันธุ์รุนแรงต่ำแบบเรื้อรังกลายเป็นพาหะนำโรคได้

 

ที่มา : PigProgress สรุปโดย : มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?