TH EN
A A A

กาตาร์ยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อไก่จากประเทศไทย

18 มิถุนายน 2556   

               
กาตาร์ยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อไก่จากประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เนื่องจาก OIE ให้การรับรองว่าปลอดเชื้อเชื้อไข้หวัดนกในไทยมากว่า 1 ปีแล้ว ทั้งนี้เมื่อปี 2546 กาตาร์ห้ามนำเข้าเนื้อไก่จากไทยเนื่องจากไทยประสบปัญหาไข้หวัดนก

 

ที่มา : ThePoultrySite (18 มิ.ย.56)

 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?