TH EN
A A A

อังกฤษระบุอาจมีเนื้อวัวร่วมฝูงวัวติดเชื้อวัวบ้าเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร

18 กรกฎาคม 2549    4810 ครั้ง

               สำนักงานมาตรฐานอาหารของสหราชอาณาจักรได้รับแจ้งจากกรมสิ่งแวดล้อม อาหารและกิจการชนบทว่า วัวร่วมฝูงเดียวกันกับวัวติดเชื้อวัวบ้า (BSE) ซึ่งในปีแรกอาจกินอาหารเดียวกันได้เข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร

               ความเป็นไปได้ของความเสี่ยงต่อสาธารณชนมีน้อยมาก เพราะสาเหตุ 2 ประการ
                    ประการแรก ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นวัวร่วมฝูงกับวัว BSE จริงหรือไม่เนื่องจากการเก็บบันทึกข้อมูลที่ไม่พอเพียงในระดับฟาร์ม และความไม่แน่ชัดของวันเกิดของวัว
                    ประการที่สอง มีการนำเอาส่วนที่มีความเสี่ยง (SRM) 99% ซึ่งมีโอกาศติดเชื้อ BSE ออกจากวัวก่อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารแล้ว

               ตามระเบียบของสหภาพยุโรป วัวร่วมฝูง (cohort) กับวัวติดเชื้อวัวบ้าจะต้องถูกฆ่าด้วยเพื่อเป็นมาตรการเสริมนอกจากมาตรการเอาส่วนที่มีความเสี่ยงออกจากเนื้อวัวที่ชำแหละเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?