TH EN
A A A

ผู้เลี้ยงสุกรเข้าพบนายกฯ ค้านนำเข้าหมูสหรัฐฯ

12 มิถุนายน 2556    4819 ครั้ง

               
นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรได้ให้สัมภาษณ์กรณีสหรัฐฯ ผลักดันให้ไทยนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ ว่าการนำเข้าเนื้อสุกร จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในไทย ซึ่งไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาและต้นทุนการผลิตได้ เนื่องจากสหรัฐฯ มีต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่ำกว่าไทยมาก จึงสามารถกำหนดราคาขายได้ต่ำกว่า อีกทั้งสหรัฐฯ ยังอนุญาตให้ใช้สารแรคโตพามีน และคาร์บาด็อกซึ่งเป็นสารเร่งเนื้อแดง โดยสารดังกล่าวจัดเป็นสารเคมีต้องห้ามในการเลี้ยงสุกรในไทย นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดสุกร

 

ที่มา : FTAWatch (12 มิ.ย.56)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?