TH EN
A A A

แคนาดาตั้งเป้ายกระดับความปลอดภัยเนื้อวัวในประเทศ

12 มิถุนายน 2556   
               
แคนาดาเล็งยกระดับความปลอดภัยของเนื้อวัวในประเทศ หลังจากเหตุการณ์เชื้อ E.coli 0157:H7 ปนเปื้อนในโรงงานผลิต-แปรรูปเนื้อวัว เมื่อปี 2555 ส่งผลให้ภาครัฐสั่งเรียกคืนสินค้ากว่า 5,500 ตัน โดยองค์กรอิสระ Canadian Beef ได้สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ โดยการสนับสนุนงานวิจัยห่วงโซ่การผลิต เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร
                ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อวัวในแคนาดา กำลังผลักดันการฉายรังสีในเนื้อวัวเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งแก่ผู้บริโภค
 
 
 
ที่มา : TheBeedSite สรุปโดย: มกอช.
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?