TH EN
A A A

จีนจับมือละตินเตรียมลดมาตรการกีดกันและร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร

11 มิถุนายน 2556   

               
จีนเตรียมจับมือประเทศละตินอเมริกา และกลุ่มประเทศแคริบเบียน เพื่อเจรจาความร่วมมือระดับทวิภาคี ตั้งเป้าลดขั้นตอนมาตรการกีดกันสินค้าเกษตร ทั้งยังร่วมกันก่อตั้งสำนักวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร และโครงการสาธิตด้านการผลิตและแปรรูปอาหารอีกด้วย

                ทั้งนี้ จีนต้องใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการความร่วมมือทวิภาคีดังกล่าวประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท)

 

ที่มา : XinHua (11 มิ.ย.56)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?