TH EN
A A A

พม่า-กัมพูชา แข่งส่งออกข้าวไทย

29 พฤษภาคม 2556   

               
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ผู้แทนจากกัมพูชาและพม่าได้แถลงยุทธศาสตร์และนโยบายการส่งออกข้าว ในการประชุมข้าวนานาชาติปี 2556 (ไทยแลนด์ ไรซ์ คอนเวนชั่น 2013) โดยตั้งเป้าส่งออกในปี 2563 สูงถึง 10 และ 4.5 ล้านตัน ตามลำดับ

                ผู้แทนรัฐมนตรีพาณิชย์กัมพูชากล่าวว่า กัมพูชากำลังจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว เพื่อให้มีการลงทุนในการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวจากต่างชาติ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการตลาด คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2556 โดยในปัจจุบันกัมพูชาสามารถผลิตข้าวได้มากกว่าปริมาณที่บริโภคในประเทศถึง 4 ล้านตันข้าวเปลือก (2 ล้านตันข้าวสาร) จึงเตรียมผลักดันการส่งออกโดยตั้งเป้าให้ถึง 1 ล้านตันในปี 2558 จากในปัจจุบันส่งออกที่ระดับ 4-5 หมื่นตัน รวมทั้งตั้งเป้าหมายจะเพิ่มเป็น 10 ล้านตันในปี 2563

                สำหรับพม่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงนโยบายการเน้นเพิ่มพื้นที่ผลผลิต การเปิดตลาดให้ภาคเอกชนผลักดันการส่งออก เพิ่มชนิดข้าวที่มีคุณภาพ เจาะตลาดล่าง และส่งเสริมการจัดตั้งสมาพันธ์ข้าวอาเซียน รวมถึงการเปิดโอกาสการลงทุนจากต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมหรือลงทุนภาคเกษตรของพม่า โดยตั้งเป้าส่งออกในปี 2563 ถึง 4.5 ล้านตัน ซึ่งช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 พม่าสามารถส่งออกได้สูงสุดในรอบ 10 ปี โดยมีปริมาณถึง 1.5 ล้านตัน

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (29 พ.ค.56)

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?