TH EN
A A A

จีนพบปัญหาการติดฉลากเนื้อแกะเพิ่ม หวั่นซ้ำรอยเหตุปลอมปนอาหาร

29 พฤษภาคม 2556   

               
หน่วยงานตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารของเซี่ยงไฮ้ พบผลิตภัณฑ์เนื้อแกะติดฉลากว่าผลิตจากนิวซีแลนด์ที่วางจำหน่ายในร้านค้าส่ง ไม่ได้ระบุวันที่ผลิตหรือรายการส่วนประกอบถูกต้องตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหาร และยังพบว่าเนื้อดังกล่าวถูกส่งไปจัดจำหน่ายให้แก่ภัตตาคารจำนวนมาก รวมทั้งเครือข่ายร้านอาหารของ Yum โดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมแล้ว

                ปัจจุบันจีนเป็นประเทศผู้นำเข้าเนื้อแกะรายใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ โดยมีปริมาณการนำเข้าสูงถึง 77,000 ตัน เมื่อปี 2555

 

ที่มา : MeatTradeNewsDaily (29 พ.ค.56) 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?