TH EN
A A A

ฮ่องกงแบนเนื้อไก่จากสเปน เหตุพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N1

27 พฤษภาคม 2556   

                 ฮ่องกงประกาศห้ามนำเข้าสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก และไข่จากแคว้นคาตาลัน ประเทศสเปน เนื่องจากพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N1 ในฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่งในแคว้นคาตาลัน โดยก่อนหน้านี้ในปี 2555 ฮ่องกงได้นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งปริมาณกว่า 4,600 ตัน จากสเปน

                 อนึ่ง เชื้อไวรัสสายพันธุ์ H7N1 เคยมีการระบาดในทวีปยุโรปตอนใต้เมื่อช่วงปี 2542-2543 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อฟาร์มสัตว์ปีกหลายแห่ง โดยเฉพาะฟาร์มไก่งวงในอิตาลี

 

ที่มา : ThePoultrySite  (27 พ.ค.56)

 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?