TH EN
A A A

จีนจับกุมผู้ขายเนื้อสุกรที่ป่วยตายด้วยโรค PRRS

10 พฤษภาคม 2556   
                ผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน 3 ราย ถูกจับกุมเนื่องจากพยายามจำหน่ายเนื้อสุกรที่ตายด้วยโรค Porcine Reproductive and Rsepiratory Syndrome (PRRS หรือโรคเพิร์ส) 

                เนื้อสุกรทั้งหมดที่เชื่อว่ามีจำนวนกว่า 40 ตัน ถูกจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังโรงงานแปรรูปในมณฑลกวางตุ้ง กวางสี และหูหนาน ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม โดยมีเนื้อสุกรแช่แข็งอย่างน้อย 25 ตัน จากผู้ค้าสองรายที่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าได้มาจากสุกรที่เป็นโรค
 
 
 
 
 
ที่มา : PigProgress/ThePigSite ( 9 พฤษภาคม 2556 ) 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?