TH EN
A A A

EFSA ลงความเห็นเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงสารพิษเชื้อรา Biomin

8 พฤษภาคม 2556   

               
หน่วยงานความปลอดภัยอาหารสหภาพยุโรป (EFSA) ได้แสดงความเห็นเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin Transformation) Biomin BBSH797 ว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสารพิษจากเชื้อราในกลุ่มไตรโคทีซีน (trichothecene) ให้อยู่ในรูปที่เป็นพิษน้อยลงได้เป็นอย่างดี

                อนึ่ง สารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin) ที่ในปัจจุบันพบว่ามีกว่า 100 ชนิด จัดเป็นปัญหาสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร โดยมักพบปนเปื้อนในวัตถุดิบพืชอาหารสัตว์และธัญพืชที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในสภาวะที่ร้อนชื้น ทั้งนี้ Mycotoxin ที่สำคัญ เช่นสารอะฟลาทอกซิน โอคราทอกซิน ไตรโคทีซีน เป็นต้น

 

ที่มา : AllAboutFeed (8 พ.ค.56)

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?