TH EN
A A A

สหภาพยุโรปเพิ่มความถี่การตรวจบรรจุภัณฑ์ไม้จากจีน เหตุพบด้วงหนวดยาว

2 พฤษภาคม 2556    4825 ครั้ง

                สหภาพยุโรปแจ้งเวียน Commission Implementing Decision 2013/92/EU ในประกาศมาตรการอุปสรรคเทคนิคทางการค้าฉุกเฉินชั่วคราว SPS/WTO Notification G/TBT/N/EU/38 โดยเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืชสำหรับบรรจุภัณฑ์ไม้จากจีนที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทหินที่หนัก เนื่องจากพบด้วงหนวดยาว Anoplopphora glabripen ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ตามพิกัดภาษีศุลกากรต่อไปนี้

                 1. พิกัดภาษีศุลกากร 2514 00 00 (หินชนวน ทั้งที่ผ่านและยังไม่ผ่านการตัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมหรือบล็อก), 2515 (หินอ่อน และผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกันที่มีความถ่วงจำเพาะตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ทั้งที่ผ่านและยังไม่ผ่านการตัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมหรือบล็อก) และ 2516 (หินแกรนิต พอร์ไฟรี บะซอลต์ หินทราย ทั้งที่ผ่านและยังไม่ผ่านการตัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมหรือบล็อก) เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเป็น 90%

                 2. พิกัดภาษีศุลกากร 6801 00 00 (หินปูถนน หินขอบถนน และหินปูพื้นที่ทำด้วยหินธรรมชาติ ยกเว้นหินชนวน) และ 6802 (หินที่ใช้ทำอนุสาวรีย์หรือสิ่งก่อสร้างที่จัดทำแล้ว รวมทั้งวัสดุที่ทำด้วยหินดังกล่าว) เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเป็น 15%

                มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

 

ที่มา : มกอช. (2 พ.ค.56)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?