TH EN
A A A

สิงคโปร์ยกเลิกการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากหลายพื้นที่ในญี่ปุ่น

26 เมษายน 2556    4804 ครั้ง

               
หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารและสัตวแพทย์ของสิงคโปร์ (AVA) ได้ประกาศยกเลิกการห้ามนำเข้านม เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ สินค้าประมง ผลไม้ และผักจาก 7 จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ จังหวัดอิบารากิ ชิบะ กุนมะ คานากาวะ ไซตามะ โทชิงิ และโตเกียว แต่ยังคงห้ามนำเข้าอาหารจากจังหวัดฟุกุชิมะ ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากวิกฤติแผ่นดินไหว สึนามิ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อปี 2554

                ทั้งนี้ การนำเข้าอาหารจาก 7 จังหวัดดังกล่าว ยังคงต้องแนบใบรับรองถิ่นกำเนิด (Certificate of Origin) และผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการว่าอาหารปลอดจากสารกัมมันตรังสี

 

 

ที่มา : มกอช./สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงโตเกียว(26 เม.ย.56)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?