TH EN
A A A

เกษตรกรญี่ปุ่นเริ่มเล็งหาธุรกิจใหม่ หวั่นผลกระทบจาก TPP

26 เมษายน 2556   

               
เกษตรกรญี่ปุ่นบางรายเตรียมเล็งหาธุรกิจใหม่ เพื่อเตรียมรับมือต่อ TPP ที่อาจส่งผลให้สินค้าเกษตรและอาหารนำเข้ามีราคาถูกลง โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเมืองอุโอะนุมะ จังหวัดนีงาตะ ประมาณ 39,000 ราย ที่เป็นผู้สูงอายุร้อยละ 72 หันไปผลิตพุดดิ้งมันฝรั่งเพื่อส่งไปจำหน่ายยังตลาดในกรุงโตเกียว

                อนึ่ง ปัจจุบันภาคเกษตรของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาเกษตรกรสูงอายุ และการเลิกทำอาชีพเกษตรกรรม

 

ที่มา : มกอช./สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงโตเกียว(26 เม.ย.56)

 

 

 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?