TH EN
A A A

สวีเดน: ผลิตภัณฑ์ฮาลาลพบปนเปื้อนเนื้อสุกร

18 เมษายน 2556    4825 ครั้ง

               
ผลิตภัณฑ์ซาลามีที่ระบุว่าเป็นสินค้าฮาลาลเพื่อจำหน่ายในสวีเดน ถูกพบมีการติดฉลากผิดพลาด ทำให้มีผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งมีส่วนผสมของเนื้อสุกรที่นำเข้าจากสโลวีเนียในสัดส่วนประมาณ 10% ซึ่งเกินกว่า 1% ที่ถือเป็นเกณฑ์ชี้วัดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์อาหาร

                หน่วยงานด้านอาหารของสวีเดนยังได้เข้าตรวจสอบสินค้า 99 ชนิด และพบว่ามีดีเอ็นเอสุกรปนเปื้อนถึง 9 ตัวอย่าง นอกจากนี้ยังมี 8 ตัวอย่างที่พบเนื้อสุกรต่ำกว่า 1% และ 7 ตัวอย่างที่มีเนื้อสุกรในสัดส่วนต่ำกว่า 0.1%

                ทั้งนี้ หน่วยงานของสวีเดนได้เตรียมแจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งการปนเปื้อนครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้สหภาพยุโรปเริ่มเข้มงวดเรื่องการติดฉลากเพื่อแสดงวัตถุดิบ ต่อเนื่องจากปัญหาวิกฤติเนื้อม้าปนเปื้อน โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้เตรียมพิจารณาร่างปรับปรุงมาตรการลงโทษกรณีพบปัญหาการปนเปื้อนหรือปลอมปนวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์อาหาร และกำหนดชนิดอาหารที่ต้องระบุแหล่งต้นกำเนิดให้มีความครอบคลุมวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

 

ที่มา : สำนักข่าวเอเอฟพี (18 เ.ม.ย56)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?